0 comments

Contoh Pidato Bahasa Jawa Paling Lengkap

Contoh Pidato Bahasa Jawa terlengkap untuk sobat indonesia yang sedang mencari artikel contoh pidato bahasa jawa jangan ragu dan bimbang silahkan cekidot aja.

PIDATO THOLABUL ILMI

السلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته
اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى فَضَّلَ بَنِيْ أَدَمَ بِا لْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَ عَلَى اَلِهِ وَاَصْحَا بِهِ اَصْحَابِ الْكَرَامَةِ وَالْكَمَلْ أمّا بعد

Dumateng Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sekalian ingkang kulo hormati !
Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat, Ni’mat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko, utawi dudo golek rondho. Nanging leres-leres golek ilmu Agomo. Ilmu sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. Shoho ilmu sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso.

Poro rawuh ingkang kulo hormati !
Sebagai pengajak kulo monggo iang saat meniko kulo lan panjenengan samiho niat ngaji. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Keranten pancen dados tiyang Islam lho Pak?! Bu?! Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Kanjeng Nabi dawoh :

طَلَبُ الْعَلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسِلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (رواه ابن عبد البر)

Ingkang artosipun :
“Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“
Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek, elek, ngrowek, untune entek, ora tedas peyek, meniko tetep kewajiban pados ilmu.

Poro Rawuh ingkang kulo hormat !
Keranten tiyang niku menawi boten gadah ilmu senajan toh ibadah sampek jungkir balik, utawi ibadah mempeng, tapi boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual.

وُ كُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْم يَعْمَلُ اَعْمَالُهُ مَرْ دُوْ دَةٌ لاَ تُقْبَلُ

Tiyang niku menawi boten gadah ilmu, ngamalipun boten dipun terimo dening Alloh. Mardudatun Laa tugbalu.
Pramilo sangkeng meniko, monggo Poro Rawoh sedoyo terutama adik-adik lan generasi Muda-mudi remaja Islam. Kito tingkataken anggen kito belajar. Supados benjang angsal ilmu ingkang katah lan manfaat soho ilmu ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. Hal meniko cocok kalian dawohipun Alloh wonten Al-Qur’an, Surat Al-Mujadalah ayat 11

يَرْفَعِ الله ُ الَّذِ يْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِ يْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artosipun :
“Allah bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi ilmu dateng pinten-pinten derajat“
Tapi sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi ilmu boten saget ngaji lan boten purun belajar lan boten sekolah, tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprak-klimprik kados sarung goyor, niku nggih boten patut, sampun ketinggalan jaman. Amargi, niki sampun jaman merdeka boten kados jaman penjajah. Sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. Pramilo monggo kito tingkataken anggen kito belajar, pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Soho dumateng poro Bapak, Ibu sampun ngantos ketinggalan, ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok, boten purun sekolah, boten purun ngaji, boten purun datang masjid, datang langgar, lan sanes-sanesipun. Keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan, nopo maleh pendidikan Ilmu Agama. Niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. Menawi kentandang gaweh boten purun. Sa’bendino ngente’no sego, jaluki duwit, di tuturi boten manut, karo Ibu nesu, karo bapak galak, karo Embah mbantah, karo Kakang mbangkang, karo Paklek mendelik, karo Pakdhe gumedhe, karo dulur ngladur, karo tonggo ora duwe dugho. Diajar nangis, kon minggat boten budal, di guwak moleh bendino ngentekno sego, didhol ora payu Akheripun tiyang sepuhipun namung susah, gelisah pikiran jibek napas sesek, dodo ampek, awak dredek, kuping gemrebek weteng muneg-muneg, irung pilek, awak sak kujur rasane dredek, bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe malah mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh susah menopo boten? Poro Bapak Poro Ibu? Mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang berguna bagi Agama, Bangsa lan Negoro, Soho ingkang saget menjunjung tinggih Harkat lan Martabat tiyang sepuhipun kaleh. Ingkang cocok dawohipun kanjeng Nabi

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّآسِ

Artosipun :
“Sa’bagus-baguse menongso yoiku sing manfaat marang, menungso liyane“
Poro rawo ingkang kulo hormati !

Kintenipun cekap semanten atur kulo, kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten.

PIDATO BAHASA JAWA KROMO INGGIL TEMA PENDIDIKAN


السلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته
اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى فَضَّلَ بَنِيْ أَدَمَ بِا لْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَ عَلَى اَلِهِ وَاَصْحَا بِهِ اَصْحَابِ الْكَرَامَةِ وَالْكَمَلْ أمّا بعد

Jumateng poro Bpk, poro ibu, hadirin sekalian ingkang kulo hormati...

Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng alloh swt ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat, ni’mat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan rojo koyo sami saget rawo wonten ing majlis puniko boten ategas prawan golek joko, utawi dudo golek rondho. nanging leres-leres golek pengetahuan agomo. pengetahuan sing keno kangge sangu dateng griyane moro tuwo. shoho pengetahuan sing keno kangge sangune ngadep datang kang moho kuoso.

Poro rawuh ingkang kaulo hormati lan kaulo cintai...
sebagai pengajak kulo monggo iang waktu meniko kulo lan panjenengan samiho kemauan ngaji. kemauan ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. keranten pancen dados tiyang islam lho pak ? ! bu ? ! ngaji niku harus tumrap kito sedoyo. kanjeng Nabi Muhammad SAW. nate dawoh :

ط ;َ ;ل ;َ ;ب ;ُ ; ا ;ل ;ْ ;ع ;َ ;ل ;ْ ;م ;ِ ; ف ;َ ;ر ;ِ ;ي ;ْ ;ض ;َ ;ة ;ٌ ; ع ;َ ;ل ;َ ;ى ; ك ;ُ ;ل ;ِ ;ّ ; م ;ُ ;س ;ِ ;ل ;ِ ;م ;ٍ ; و ;َ ;م ;ُ ;س ;ْ ;ل ;ِ ;م ;َ ;ة ;ٍ ; ( ر ;و ;ا ;ه ; ا ;ب ;ن ; ع ;ب ;د ; ا ;ل ;ب ;ر ; )

Artosipun inggih meniko:

“Bilih pados pengetahuan meniko dipun fardhuaken tumrap saben-saben tiyang Islam jaler lan istri“
soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados pengetahuan meniko adalah sistem ingkang serba terus tanpa wonten bates waktu baik kapanpun, dimanapun serta didalam situasi bagaimanapun. dados senajan tiyangnipun sampun tuwek, elek, ngrowek, untune entek, ora tedas peyek, meniko tetep keharusan pados pengetahuan.

Poro rawuh ingkang kulo hormati...

Amergi tiyang niku menawi boten gadah pengetahuan senajan toh ibadah sampek jungkir balik, utawi ibadah mempeng, namun boten dipun ilmuni meniko tiwas bal gedual.

و ;ُ ; ك ;ُ ;ل ;ُ ;ّ ; م ;َ ;ن ;ْ ; ب ;ِ ;غ ;َ ;ي ;ْ ;ر ;ِ ; ع ;ِ ;ل ;ْ ;م ; ي ;َ ;ع ;ْ ;م ;َ ;ل ;ُ ; ا ;َ ;ع ;ْ ;م ;َ ;ا ;ل ;ُ ;ه ;ُ ; م ;َ ;ر ;ْ ; د ;ُ ;و ;ْ ; د ;َ ;ة ;ٌ ; ل ;ا ;َ ; ت ;ُ ;ق ;ْ ;ب ;َ ;ل ;ُ ;

Tiyang niku menawi boten gadah pengetahuan, ngamalipun boten dipun terimo dening alloh. mardudatun laa tugbalu.

Pramilo sangkeng meniko, monggo poro rawoh sedoyo terlebih adik-adik lan generasi muda-mudi remaja Islam. kito tingkataken anggen kito studi. supados benjang angsal pengetahuan ingkang katah lan manfaat soho pengetahuan ingkang saget beto bahagia lan wilujeng donyo lan akherat. perihal meniko pas kalian dawohipun alloh wonten al-qur’an, surat al-mujadalah ayat 11

ي ;َ ;ر ;ْ ;ف ;َ ;ع ;ِ ; ا ;ل ;ل ;ه ; ُ ; ا ;ل ;َ ;ّ ;ذ ;ِ ; ي ;ْ ;ن ;َ ; آ ;م ;َ ;ن ;ُ ;و ;ْ ;ا ; م ;ِ ;ن ;ْ ;ك ;ُ ;م ;ْ ; و ;َ ;ا ;ل ;َ ;ّ ;ذ ;ِ ; ي ;ْ ;ن ;َ ; أ ;ُ ;و ;ْ ;ت ;ُ ;و ;ْ ;ا ; ا ;ل ;ْ ;ع ;ِ ;ل ;ْ ;م ;َ ; د ;َ ;ر ;َ ;ج ;َ ;ا ;ت ;ٍ ;

Artosipun Ayat meniko :

“Allah SWT. bade ngangkat derajatipun tiyang-tiyang ingkang beriman lan tiyang-tiyang ingkang nggadahi pengetahuan dateng pinten-pinten derajat“

Namun sa’wangsulipun menawi kito boten anggadahi pengetahuan boten saget ngaji lan boten purun studi lan boten sekolah, tengriyo namung kluyur-kluyur jogrok klimprak-klimprik kados sarung goyor, niku nggih boten pantas, sampun ketinggalan masa. amargi, niki sampun masa merdeka boten kados masa penjajah. sa’niki sampun kathah sekolahan sampun kathah tempat-tempat pendidikan. pramilo monggo kito tingkataken anggen kito studi, pados ilmu dan pengetahuan ingkang kathah. soho dumateng poro Bpk, ibu sampun ngantos ketinggalan, ojo sampek gadah putro sing lolak-lolok, boten purun sekolah, boten purun ngaji, boten purun datang masjid, datang langgar, lan sanes-sanesipun. keranten lare niku menawi boten kenal pendidikan, nopo maleh pendidikan pengetahuan agama. niku nggeh nyusahaken tiyang sepuh nipun. menawi kentandang gaweh boten purun. sa’bendino ngente’no sego, jaluki uang, di papari boten manut, karo ibu nesu, karo Bpk galak, karo embah mbantah, karo kakang mbangkang, karo paklek mendelik, karo pakdhe gumedhe, karo dulur ngladur, karo tonggo ora duwe dugho. diajar nangis, kon minggat boten budal, di guwak moleh bendino ngentekno sego, didhol ora payu akheripun tiyang sepuhipun namung sulit, gelisah pikiran jibek napas sesek, dodo ampek, awak dredek, kuping gemrebek weteng muneg-muneg, irung pilek, awak sak kujur rasane dredek, bendino kur telek-telek mergo duwe anak ndablek kon mergawe ora untek menengahe jadi mbegegek lek ngeteniki tiyang sepuh sulit menopo boten ? poro Bpk poro ibu ? mulane monggo putro-putrine dipun didik ingkang saestu supados leres-leres saget kados lare ingkang bermanfaat untuk agama, bangsa lan negoro, soho ingkang saget menjunjung tinggih harkat lan martabat tiyang sepuhipun kaleh. ingkang pas dawohipun kanjeng Nabi Muhammad SAW.

خ ;َ ;ي ;ْ ;ر ;ُ ; ا ;ل ;ن ;َ ;ّ ;ا ;س ;ِ ; أ ;َ ;ن ;ْ ;ف ;َ ;ع ;ُ ;ه ;ُ ;م ;ْ ; ل ;ِ ;ل ;ن ;َ ;ّ ;آ ;س ;ِ ;

Artosipun inggih meniko :

“Sa’bagus-baguse tiyang yoiku sing manfaat marang, tiyang liyane“

Poro rawo ingkang kaulo hormati lan kaulo cintai...

Mekaten, cekap semanten atur kulo, mugi-mugi saget bermanfaat kangge kito sedoyo. Kirang langkungipun kulo nyuwun pangapunten ingkang katah

Assalamualikum warahmatulah hiwabarakatu.

Ingkang kinurmatan Ibu Kepala SMKN 1 Magelang.
Bapak soho ibu guru ingkang satuhu luhuring budi.
Lan ingkang kula tresnani sanget rencang-rencang ugi adek-adek sedoyo.

Inkang rumiyin mugi kito sedaya sami-sami ngraosakin puji lan syukur kehadirat Allah SWT sehinggo ing wektu punika kito saget makempal ting mriki ing keadaan sehat lan mboten wonten alangan punapa-punapa. Ing wektu punika kula badhe pidato ingkang temanipun "mengeti dinten kartini", bapak/ibu lan rencang-rencang sedoyo mesti sampun ngerti sapa kuwi Kartini lan opo wae jasane tumrap bangsa lan negara, khususipun dumateng tiyang setri.

Ibu Kartini menika sampun nyedhiyani tuladha maring kito sedoyo khususipun tiyang setri, bilih jasanipun Ibu Kartini punika sakniki para tiyang estri saget ngrasaaken kebebasan ing sakjroning kehidupan utawa urip. Ndek mbiyen niku sing jenenge tiyang wadon gayange nggeh namung ting omah ugi nglayani bojonipun kiyambak, nanging amargo Ibu kartini memperjuangkan hak-hakipun wanita sahingga sakniki tiyang estri saget ngrasaaken sing jenenge bebas lan mboten ting nggriya mawon.

Atas jasa-jasanipun Raden Ajeng Kartini punika sakniki para kaum wanita saget bebas metu saking omah, saget nggolek panguripan kiyambak, saget bebas sekolah lan tasih kathah malih. Jalarain punika kula ngajak kalian rencang-rencang lan bapak soho ibu guru sedoyo supados ndadiaken pangeten dinten kartini punika dados dinten ingkang spesial lan saget ndadeake majune wanito Indonesia.

Cekap semanten anggen kula pidato, sak teruse kula donga maring sing kuasa supaya para wanito Indonesia saget dados wanita ingkang banggaaken dumateng bojone utawa tiyang kakung lan supados dadio wanito ingkang nggowo manfaat dateng Bangsa lan Negoro. Cekap semanten, yen anggen kula matur wonten lepate kula nyuwun ngapuro ingkang sak ageng-agengipun. Semogo dadio pidato niki nggowo manfaat dumateng sedayanipun, Bilahitaufik walhidayah.

Wassaamualaikum warahmatulah hiwabarakatuh.

demikian contoh pidato teks naskahnya ya.
Share this article :
Share on FB Tweet Share on G+ Submit to Digg
Pinterest
Copyright © 2011